DANH MỤC

Tuyển sinh đào tạo Cao đẳng cấp độ Quốc tế

Lượt xem: 65925 - Ngày:

Trường cao đẳng nghề số 8/BQP là 01 trong 40 Trường được đầu tư trọng điểm của cả nước theo quyết định số 761/QĐ-TTg ngày 23/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện Quyết định số 1078/QĐ-LĐTBXH ngày 04 tháng 8 năm 2015 về việc “Phê duyệt Kế hoạch và Quy định để tổ chức đào tạo trình độ cao đẳng cho 12 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế” và Quyết định số 222/QĐ-LĐTBXH ngày 25 tháng 2 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH về việc “Cho phép thí điểm liên kết đào tạo với cơ sở đào tạo nước ngoài”.

Năm học 2016-2017, trường Cao đẳng nghề số 8/BQP thông báo tuyển sinh hệ Cao đẳng với các nghề trọng điểm cấp độ Quốc tế sau

CÁC TIN LIÊN QUAN

Hỗ trợ trực tuyến