DANH MỤC

Khoa cơ khí chế tạo

Khoa Cơ khí Chế tạo là một trong các Khoa đào tạo của trường Cao đẳng nghề số 8. Hiện nay, có 21 CB-GV đang thực hiện công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học – triển khai công nghệ và quản lý HSSV. Các ngành, nghề đào tạo chính:

  • Cắt gọt kim loại
  • Hàn kỹ thuật cao
  • Đào tạo các lớp ngắn hạn

Hỗ trợ trực tuyến