DANH MỤC

Khoa cơ khí động lực

Khoa Cơ động lực là một trong các Khoa đào tạo của trường Cao đẳng nghề số 8. Hiện nay, có 26 CB-GV đang thực hiện công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học – triển khai công nghệ và quản lý HSSV. Các ngành, nghề đào tạo chính:

  • Sửa chữa ô tô

Hỗ trợ trực tuyến