DANH MỤC

Khoa công nghệ thông tin

Khoa Cơ khí Chế tạo là một trong các Khoa đào tạo của trường Cao đẳng nghề số 8 Các ngành, nghề đào tạo chính:

  • Lập trình máy tính
  • Đào tạo các lớp ngắn hạn

Hỗ trợ trực tuyến