DANH MỤC

Khoa Điện - Điện tử

Khoa Điện - Điện tử là một trong các Khoa đào tạo của trường Cao đẳng nghề số 8. Hiện nay, có 27 CB-GV đang thực hiện công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học – triển khai công nghệ và quản lý HSSV. Các ngành, nghề đào tạo chính:

  • Điện công nghiệp
  • Điện tử công nghiệp
  • Điện lạnh
  • Đào tạo các lớp ngắn hạn

Hỗ trợ trực tuyến