DANH MỤC

Khoa tài chính kế toán

Khoa Tài chính kế toán là một trong các Khoa đào tạo của trường Cao đẳng nghề số 8. Hiện nay, có 17 CB-GV đang thực hiện công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học - Các ngành, nghề đào tạo chính:

  • Kế toán doanh nghiệp
  • Quản trị doanh nghiệp
  • Kỹ sư CLC Công nghệ chế tạo máy
  • Cao đẳng nghề Hàn
  • Đại học Công nghệ Chế tạo máy

Hỗ trợ trực tuyến